De pacht voor uw tuin wordt per kalenderjaar voldaan. U bent steeds voor een volledig jaar lid.

Omdat op 1 oktober het budget voor het komende jaar wordt bepaald moet uw opzegging vóór deze datum zijn ontvangen. Uw lidmaatschap eindigt dan aan het eind van het kalenderjaar.

De tuin moet in overleg met het beheer worden opgeleverd. Hierbij zal worden gekeken welke artikelen uit ons Huishoudelijk Reglement van toepassing zijn. Wanneer de tuin in goed overleg wordt opgeleverd zal de ingelegde borg worden teruggestort. Let op: Mocht u de tuin zonder overleg en/of niet opgeruimd achterlaten zal de vereniging hier een vergoeding voor in rekening brengen.