5-1013-full.jpg

De pacht voor uw tuin wordt per kalenderjaar voldaan. U bent steeds voor een volledig jaar lid.

Omdat op 1 oktober het budget voor het komende jaar wordt bepaald moet uw opzegging vóór deze datum zijn ontvangen.

Uw lidmaatschap eindigt dan aan het eind van het kalenderjaar.