De pacht voor 2020 is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op 55 euro, de eenmalige kosten blijven ongewijzigd.