Volkstuinvereniging 'Ons Genoegen'

Bent u gepassioneerd over tuinieren en op zoek naar een gemeenschap die uw liefde voor de natuur deelt? 

 Zoek niet verder! 

Bij Volkstuinvereniging 'Ons Genoegen' bieden we een veilige en inclusieve ruimte voor tuinliefhebbers van alle leeftijden en achtergronden. 

 Waarom lid worden van onze vereniging? 

 🌱 Toegang tot uw eigen stukje groene ruimte 

 🌻 Een gemeenschap van gelijkgestemde individuen 

 🌿 We delen kennis om onze vaardigheden te verbeteren 

 🌼 Een kans om bij te dragen aan duurzaamheid en biodiversiteit 

 Wij geloven in de kracht van tuinieren om niet alleen het milieu te verbeteren, maar ook om het welzijn en de gezondheid van mensen te bevorderen. Of u nu een ervaren tuinier bent of net begint, er is een plek voor u in onze vereniging. Meld u vandaag nog aan en begin aan uw tuinieravontuur!

 

Terug naar boven


Over Ons Genoegen

Wij zijn verheugd u te verwelkomen bij onze vereniging, een gemeenschap die al sinds 1975 tuinliefhebbers samenbrengt. Voordat u begint met tuinieren, willen we u graag kort informeren over enkele belangrijke regels die onze vereniging in stand houden als een respectvolle, veilige en harmonieuze plek.

Door lid te worden van Volkstuinvereniging 'Ons Genoegen', gaat u akkoord met deze basisprincipes. We kijken ernaar uit om samen met u een positieve en vruchtbare tuinervaring te creëren.

Lid Worden

Als je geïnteresseerd bent in het worden van een lid van onze vereniging, is de eerste stap het indienen van een schriftelijke aanvraag bij het bestuur. Na goedkeuring door het bestuur en het voldoen van het inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie, word je opgenomen in ons ledenregister.

Lid Zijn

Als lid van Volkstuinvereniging 'Ons Genoegen' heb je het recht om gebruik te maken van alle faciliteiten die de vereniging te bieden heeft. Je kunt ook deelnemen aan alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Het is echter belangrijk om te weten dat elk lid zich moet houden aan de huishoudelijke reglementen en de besluiten die zijn genomen tijdens de algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt minimaal één keer per jaar plaats en als lid heb je stemrecht.

Pacht of contributie

De jaarlijkse pacht of contributie is een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. De hoogte van de pacht en contributie wordt elk jaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

Opzeggen

Mocht je besluiten om je lidmaatschap op te zeggen, dan kan dit door middel van een schriftelijke opzegging bij het bestuur. Houd er rekening mee dat er een opzegtermijn geldt, zoals beschreven in de statuten.

Terug naar boven


Ledenvergaderingen bij Volkstuinvereniging "Ons Genoegen"

Bij onze volkstuinvereniging houden we minstens twee belangrijke ledenvergaderingen per jaar om de transparantie en betrokkenheid binnen onze vereniging te waarborgen.

Voorjaarsledenvergadering

De Voorjaarsledenvergadering is een moment waarop we terugblikken op het afgelopen jaar. Tijdens deze vergadering presenteren de penningmeester en de secretaris hun jaarverslagen. Dit is een uitstekende gelegenheid om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van onze vereniging en de activiteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Najaarsledenvergadering

De Najaarsledenvergadering, aan de andere kant, is meer toekomstgericht. Hier bespreekt de penningmeester de begroting voor het komende jaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de leden. Dit is een cruciaal moment, want jouw stem telt mee in de besluitvorming over hoe we onze middelen in het komende jaar zullen aanwenden.

Volgende Vergadering

Op dit moment is er nog geen exacte datum vastgesteld voor de volgende ledenvergadering. Alle leden ontvangen zodra de datum is bepaald minimaal 3 weken vóór de vergadering een uitnodiging per e-mail.

Als u lid bent van de vereniging kunt u indien gewenst altijd de meest recent verstrekte ALV notulen ontvangen. Vraag ons hier naar per e-mail.

Agendapunten Indienen

Als u een specifiek onderwerp wil bespreken tijdens de aankomende ledenvergadering kunt u dit punt samen met het bestuur voorbereiden, en/of minstens minimaal 7 dagen voor aanvang van de vergadering mailen naar algemenezaken@vtvonsgenoegen.nl. We zullen ons best doen om alle ingediende onderwerpen op te nemen in de agenda.


Belangrijke Mededeling: Onderhoud en Handhaving rondom het Westerlijk Deel van Ons Complex

We hebben recentelijk opnieuw overlegd met Staatsbosbeheer over het onderhoud van het westerlijke deel van ons complex, specifiek achter de tuinnummers 92 tot en met 117. We zijn verheugd te melden dat Staatsbosbeheer eind september een laatste keer de overwoekerende bramen zal klepelen. Een strook van 4 meter breed aan de achterkant van deze tuinen zal worden schoongemaakt.

Actie Vereist: Verplaats uw Spullen

Als uw tuin grenst aan dit gebied, neem dan de nodige voorzorgsmaatregelen om uw spullen die tegen het raster of gaas staan te verplaatsen. Dit is om te voorkomen dat de klepelmaaier schade aanricht.

Toekomstig Onderhoud

Na deze schoonmaakactie is het aan ons allen om de achterkanten zelf bij te houden, zoals eerder aangegeven door Staatsbosbeheer aan een voorgaand bestuur.

Belangrijke Waarschuwing: Geen Groenafval Dumpen

In ruil voor deze service, eisen Staatsbosbeheer en de Gemeente dat er absoluut geen groenafval meer in het bos wordt gedumpt. Extra handhavingscontroles zullen plaatsvinden en overtreders riskeren een fikse bekeuring vanaf €350.

Verwijdering van Wilde Braam

Als u van plan bent de wilde braam te verwijderen, let er dan op dat deze niet in een compostbak wordt gegooid. De braam kan zich daar snel wortelen en verder groeien. Alternatieven zijn om het mee naar huis te nemen, naar de vuilstort te brengen, of het goed te laten drogen voor verbranding tijdens de maanden dat een vuurton is toegestaan.

Parkeerbeleid voor Aanhangers

Tot slot, een waarschuwing voor degenen die aanhangers hebben: de Gemeente zal extra letten op aanhangers die langere tijd aan de openbare weg geparkeerd staan. Het is aan te raden deze op de parkeerplaats naast tuin 219 te stallen.

We rekenen op uw medewerking om onze prachtige tuinvereniging een veilige en schone plek te houden.

Terug naar boven


Contactgegevens:

Bestuur van VTV Ons Genoegen

Voor algemene zaken kunt u mailen naar:
📧 algemenezaken@vtvonsgenoegen.nl


Het Bestuur van VTV Ons Genoegen

Welkom bij VTV Ons Genoegen! Ons bestuur is er om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt en dat onze leden de beste ervaring hebben. Onze voorzitter, Rian Maatman, leidt het bestuur en zorgt voor de algemene richting van onze vereniging. Linda Newman, onze penningmeester, beheert de financiën en zorgt ervoor dat alles op financieel gebied in orde is. Angelique van Lieshout is onze Secretaris en is verantwoordelijk voor de administratieve zaken van de vereniging.

We hebben momenteel enkele vacante posities in ons bestuur, waaronder die van Hoofd Beheercommissie en Algemeen Bestuurslid. Als u geïnteresseerd bent in een van deze rollen, neem dan gerust contact met ons op.

Voor algemene vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar algemenezaken@vtvonsgenoegen.nl, die door alle bestuursleden wordt gelezen. We kijken ernaar uit om van u te horen!

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van VTV Ons Genoegen.