Stacks Image 9

Welkom op onze site.

Stacks Image 15

Hier onder staan de laatste nieuwtjes.

Stacks Image 21

Links staat de indeling van de site.

*****ALV op 27 maart as******
Aan alle leden van
Volkstuinvereniging “Ons Genoegen”
 
 
UITNODIGING LEDENVERGADERING
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Deze zal gehouden worden op dinsdag 27 maart 2018 in het
Buurtcenrum De Brink, Griend 33-07, 8225 SX Lelystad. (vlakbij AH Kamp)
De vergadering begint om 20.00 uur.
 
AGENDA
1. Opening
2. Afmeldingen
3. Vaststellen agenda
4. Notulen Bijzonder Algemene Ledenvergadering dd 27-01-2018
5. Ingekomen stukken
6. Uitgaande stukken
7. Verslag kascontrole (zie bijlage)
8. Verkiezing nieuw lid kascontrolecie
9. Mededelingen, zie ook punt 10
10. Vanwege een vertrouwenscrisis in het bestuur, stellen drie bestuursleden hun functie ter beschikking.
11. Pauze
12. Bestuursverkiezing
13. Rondvraag
14. Sluiting
 
Toelichting bij punt 10:  
Aftredende bestuursleden : voorzitter, secretaris , penningmeester en algemeen bestuurslid.
Aftredend lid kascontrolecommissie: dhr A. Droog
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur, via service@vtvonsgenoegen.nl

Publicatie datum 3-3-2018
In verband met ziekte van mevr. Ina Dijstelberge, kan zij haar taken van secretaris niet uitvoeren. Zij heeft daarom haar functie ter beschikking gesteld. 
Bij afwezigheid van de secretaris is het Algemeen Bestuurslid de vervanger. 
Daarom is de heer Fred de Ronde tot aan de ALV secretaris ad interim.
Wij wensen haar beterschap.
Het Bestuur

Publicatie datum 3-3-2018

Laatste Nieuws


Het nieuwe bestuur is momenteel heel druk bezig met de overname van de taken van het oude bestuur, in het bijzonder het oplossen van de wateroverlast.
Daarvoor hebben zij inmiddels een onderhoud met de gemeente gehad.
De gemeente wil de vereniging wel bijstaan met kennis en adviezen.
Een financiële bijdrage zit er echter niet in.
Zoals ook vermeld in het verslag van de BALV zal In de week van 26 maart een nieuwe Alg. Leden Vergadering plaatsvinden.
De exacte datum en locatie zal nog meegedeeld worden. 


Onlangs is er een nieuw bestuur gekozen.
Het bestuur zal zo snel als mogelijk ook de informatie op de site aanpassen.
Als alles is aangepast wordt dat hier vermeld.
Tot dan nog even geduld.

Stacks Image 154
Stacks Image 221


De nieuwsbrief is weer uit:

Helaas na vele jaren stopt het bestuur met organiseren van de open dag.

Wie neemt het stokje over?

Stacks Image 29Foto's,

Open dag

staan hier

Het was weer gezellig

Stacks Image 209De nieuwsbrief is weer uit.
Hier te lezen.
Of
download een pdf exemplaar.

Stacks Image 161

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (N.V.W.A.) komt de Aziatische Bosmug weer bestrijden.
Dit zal vermoedelijk op
11 en of 12 juli plaats vinden.
Willen de tuinders de hekjes zo nodig van het slot af laten.
Vermoedelijk voor Ons Genoegen zal dat op 12 juli zijn.
Zegt het voort.

Stacks Image 474De nieuwsbrief (83) is weer te downloaden.
Let op datum voor BBQ is gewijzigd in 8 juli!!.

Inschrijven kan ook op papier, download dit formulier hier.
Stacks Image 236

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (N.V.W.A.) komt de Aziatische Bosmug weer bestrijden.
Dit zal vermoedelijk op 7 en of 8 juni plaats vinden.
Willen de tuinders de hekjes zo nodig van het slot af laten.


Wij ontvingen het bericht dat de mevrouw
Marietje Braaksma, vrouw van Auke Braaksma is overleden. Marietje en haar man waren al heel veel jaren lid van onze vereniging. Wij wensen Auke, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe.
De uitvaart plechtigheid is 5 mei as om 10 uur op
Yarden Crematorium Ölandhorst
Oostranddreef 1
8212 AZ Lelystad

Het bestuur.
Stacks Image 430
Nieuwsbrief 82 staat weer klaar, met oa:

Belangrijke Data:
Algemene ledenvergadering 24 maart
1e Werkdag 8 april
BBQ 8 juli
Open Dag 17 september

Stacks Image 270
Beste leden,
De eerste werkdag van 2017 staat gepland op zaterdag 8 april vanaf half 10.
We drinken eerst een kopje koffie met iets lekkers in de DASSENBURG en om
10 uur beginnen we weer met wat klussen.
o.a. wat hekjes en palen repareren of vervangen.
En rond half 1 wordt er voor een lunch gezorgd.
Dus wees sportief en meld u aan bij Thea (tuin 12 t/m15.)
Of bij iemand van het bestuur.
Want VELE HANDEN MAAKT LICHT WERK.
Stacks Image 195
De NVWA gaat deze en volgende week weer de bestrijding van de bosmug op uw volkstuincomplex ter hand nemen. Onze inspecteur Lex Tervelde heeft een aantal jaarvergaderingen bezocht en met u contact gehad over de bestrijdingen. Lex is het aanspreekpunt voor de NVWA en is tijdens kantooruren bereikbaar op het bovengenoemde telefoonnummer. Hij kan op al uw vragen antwoord geven.
 
De manier waarop we dit jaar de zaak aanpakken, wijkt niet af van die van vorig jaar. We gaan deze week metingen verrichten en volgende week starten we met de behandelingen met hetzelfde biologische middel dat we vorig jaar gebruikten.
 
Met de gemeente heeft de NVWA afgesproken niet opnieuw een bijeenkomst te organiseren in het gemeentehuis. Wel zullen we aan het eind van het seizoen de resultaten met u delen.
 
Ter informatie voeg ik in een
informatiefolder die op deze website staat.
Stacks Image 227

Op woensdag 15 februari komt Alma Huisken (bekend van diverse boeken en artikelen in diverse tijdschriften) een lezing houden over Biologisch Moestuinieren. Zij zal vanuit de praktijk vertellen over haar ervaringen met biologisch moestuinieren, zowel plezier als tegenslag. En natuurlijk is er ruimte voor vragen.

Locatie: De lezing start om 20.15 uur (zaal open om 20.00 uur) in De Krakeling, Atolplaza (Schor 1-9) in Lelystad.
Kosten: Voor leden van Groei & Bloei is de lezing gratis, voor niet-leden wordt een bijdrage van € 5 gevraagd.
Voor meer informatie ga hier naar de site.

Stacks Image 49

Zaterdag 3 september vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom op ons complex voor de Barbecue
Stacks Image 286

Beste Leden,
 
De paardenbloemen staan weer volop in de bloei, heeeel mooi MAAR straks zullen ze weer wit en pluizerig worden.
Er zullen weer veel pluisjes en zaadjes over het complex gaan waaien en neerstrijken.  Wees op uw hoede en haal de paardenbloemen zodra ze beginnen te pluizen met wortel en al uit de grond. Zodat we er met z’n allen er niet teveel overlast van gaan krijgen.
 
Het Bestuur

Kijk ook eens op Vraag en Aanbod, wellicht staat hier iets voor u tussen.

Van af nu kunt u via het vragen formulier een advertentie plaatsen in Vraag en Aanbod.

******* Nieuw Forum*******