Stacks Image 9

Welkom op onze site.

Stacks Image 15

Hier onder staan de laatste nieuwtjes.

Stacks Image 21

Links staat de indeling van de site.

*****Er wordt hard gewerkt aan een update van de site, *******

Beste leden,


Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld:


Sake Haagsman Voorzitter Tuin 239

Martin de Vos Secretaris Tuin 115

Linda Landwerd Penningmeester Tuin 70

Wesley Mintjes Beheerscommissie Tuin 224

Richard van Santen Technische Dienst Tuin 117

Raphael Ostendorf Ledenadministratie Tuin 222

Piet Brand Communicatie en PR Tuin 68


Als gevolg van de nieuwe privacy wet, zijn voorlopig een groot aantal foto's verwijderd.